Over onze school

Vrijheid, zelfstandigheid en samenwerken 

Respect voor elkaar: kinderen, ouders en leerkrachten. Dat is de basis van ons werk. WereldKidz Kievit is een openbare basisschool . We zijn toegankelijk voor alle leerlingen, ongeacht afkomst, godsdienst of levensbeschouwing. De ontmoeting met andere opvattingen is één van de wezenlijke kenmerken van openbaar onderwijs.
Juist omdat iedereen welkom is, ervaren de kinderen dat verschillend zijn niet 'gek' is. Het kweekt begrip en eerbied voor de mening van anderen. We hebben hier ook aandacht voor. Zorg voor elkaar en het monitoren van de sociale ontwikkeling van kinderen zijn belangrijke onderdelen binnen onze school.
Al lange tijd is er een openbare school in Maartensdijk. Voorheen stond de school aan het eind van de Kievitlaan. Vandaar onze naam.

Dalton
WereldKidz Kievit is een school met een eigen gezicht. Dalton werkt niet met eigen methodes of een strikt voorgeschreven werkwijze. We onderscheiden ons door onze manier van doen, gebaseerd op de vijf Daltonprincipes:

  • vrijheid en verantwoordelijkheid
  • zelfstandigheid
  • samenwerking
  • reflectie
  • doelgericht

Dat we een Daltonschool zijn, merk je aan de organisatie, aan de manier waarop er wordt lesgegeven en aan de manier waarop we met elkaar omgaan. De lesstof zelf is overeenkomstig dat van andere basisscholen.
Wanneer je bij ons in de school loopt, zie je kinderen zelfstandig werken aan diverse taken, in groepjes of alleen. Dit is een zeer herkenbaar Daltonaspect en heeft te maken met verantwoordelijk geven en nemen. De kinderen leren al heel jong hun eigen werk te plannen. Met de kinderen wordt afgesproken welke taken er minimaal gedaan moeten worden binnen een bepaalde tijd. We beginnen hiermee al bij de kleuters en bouwen dat naar de hogere groepen verder uit.
Onze school is lid van de Nederlandse Daltonvereniging (N.D.V.).
Leerlingenzorg
Op WereldKidz Kievit zijn we ons bewust van de leerverschillen tussen kinderen. Hier houden we rekening mee  door ieder kind op eigen niveau aan te spreken. Voor kinderen die onder- of bovengemiddeld presteren, is op school speciale aandacht. Dit wordt gecoördineerd door de Intern Begeleider (IB-er). Zij werkt samen met de leerkrachten aan kindspecifieke handelingsplannen.

We volgen de ontwikkeling van de kinderen nauwgezet. Hiervoor gebruiken we gegevens uit de toetsen die bij de methodes horen. Ook gebruiken we landelijk genormeerde toetsen. De zo verworven informatie registreren we in ons IEP-leerlingvolgsysteem. Bij verregaande problemen kunnen we een beroep doen op externe expertise voor specifieke testen en begeleiding.
Er is extra aandacht voor leerlingen die moeite hebben met een vak. Dit wordt gegeven binnen de klas door de leerkracht. U kunt hierbij denken aan gerichte uitleg en aanvullende oefening.
Kinderen voor wie de gewone lesstof juist te weinig uitdagend is, bieden we aanvulling of alternatieven. Het is immers de bedoeling dat ook zij zich op eigen niveau verder kunnen ontwikkelen. We hebben daarvoor diverse materialen en extra opdrachten. Ook het werken aan projecten vervult hierbij een rol.