Beleid

Beleid en kwaliteit

Het beleid bestaat uit het stellen van doelen en het realiseren van middelen om deze doelen te bereiken. In de plannen die u hier aantreft geven wij de richting van de school aan en de middelen en methodes waarmee wij de doelen gaan realiseren.

U kunt op deze pagina ons strategisch beleidsplan, ons schoolplan en onze schoolgids vinden.

In deze documenten vindt u inhoudelijke informatie over ons onderwijs waaronder onze visie, missie en onze didactische uitgangspunten. Natuurlijk staat in deze documenten ook veel praktische informatie, zoals het rooster, de vakken die we geven en de gehanteerde lesmethodes. Alle scholen voor primair onderwijs zijn wettelijk verplicht om deze documenten te hebben.