Schoolplan

De praktijk

In dit plan worden de ambities en ontwikkelingen beschreven die wij graag de komende vier jaar willen oppakken binnen onze school. Wij vinden het erg belangrijk om ons onderwijs te blijven ontwikkelen. Dit doen we door kritisch te kijken naar het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en de interne kwaliteitszorg.
Om te komen tot de plannen die beschreven staan in dit schoolplan zijn er op verschillende momenten ouders en teamleden gevraagd hun input te geven. Deze gesprekken zijn zeer waardevol geweest met een duidelijk plan voor de toekomst.

We danken de ouders en het team voor hun waardevolle bijdrage en gaan de komende schoolplanperiode graag samen aan de slag om de plannen en ambities werkelijkheid te laten worden.

Klik hier om het schoolplan van Wereldkidz Kievit te lezen.