Verlof aanvragen

Afwezig buiten de vakanties om

Wilt u buiten de vakanties verlof aanvragen voor uw kind(eren)? Dan is dat bij bepaalde bijzondere omstandigheden mogelijk via dit formulier. Op het formulier kunt u lezen onder welke omstandigheden verlof buiten de schoolvakanties mogelijk is. U kunt het formulier uitprinten en ingevuld inleveren bij de schoolleider.