Ouderparticipatie

Onderwijs maak je samen!

We willen ouders prikkelen om mee te denken over ons onderwijs. We hebben een actieve OR en MR. De leden van de OR worden tijdens de jaarvergadering door de ouders gekozen.

Binnen de Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland zijn alle medezeggenschapsraden van de openbare basisscholen vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Er worden zaken besproken die niet alleen van belang zijn voor onze school, maar voor het totale openbare onderwijs in de regio.