Schoolgids

Praktische informatie

De schoolgids is bestemd voor ouders/verzorgers van leerlingen van WereldKidz Kievit. Ook is het een document voor ouders en geïnteresseerden die op zoek zijn naar informatie over onze school. Het geeft een beeld van de mogelijkheden en beperkingen binnen het onderwijs van onze school en geeft antwoord op veelgestelde vragen van (toekomstige) ouders.
Mogelijke vragen kunnen betrekking hebben op de sfeer op school, de kenmerken van ons onderwijs, de ouderbijdrage, de ouderparticipatie, enzovoort. Met behulp van deze gids hebben ouders en belangstellenden extra informatie bij de schoolkeuze voor hun kind.

De schoolgids is tot stand gekomen in samenwerking met de directie, het team en de ouders. De Medezeggenschapsraad heeft ingestemd met deze uitgave. De directie draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid. De gids wordt jaarlijks bijgesteld en opnieuw vastgesteld.

Ouders die geïnteresseerd zijn in onze school worden van harte uitgenodigd om kennis te komen maken.

Klikt u hier voor de schoolgids van Wereldkidz Kievit.