Ons onderwijs

Links in het menu vindt u alle groepen van WereldKidz Kievit. Op onze school werken we met combinatiegroepen. Uiteraard is er voor elk leerjaar aparte aandacht.
Ook is er op WereldKidz Kievit aparte aandacht voor het vak Engels, dat al vanaf de kleuterklas gegeven wordt.

Wat typeert ons onderwijs?

Wij zijn een kleinschalige school die als visie heeft: 'De opbrengst dat ben ik.'

Ons onderwijs geeft inhoud aan een brede vorming waarbij cognitieve en creatieve groei in evenwicht zijn met sociale en persoonlijke groei. De leerling wordt uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. Kinderen ontwikkelen hun Daltonvaardigheden door alle schooljaren heen. Zo zien wij samenwerken en zelfstandigheid, vrijheid en verantwoordelijkheid, reflectie en doelgerichtheid als belangrijkste vaardigheden die wij in school centraal stellen.

Wij geloven dat elk kind talent heeft. Talent gaat niet over uitblinken in een bepaalde activiteit maar over elke activiteit die vanzelf gaat en die voldoening oplevert. Die maakt dat de tijd vliegt en dat je je batterijen oplaadt. Van je talenten krijg je energie en bouw je aan veerkracht.

Wij bieden in verschillende contexten onze leerlingen de mogelijkheid hun talenten te ontdekken en te benoemen. Zo houden wij wekelijks talent-ateliers en voor onze allerjongsten mini ateliers. Daarnaast houden we regelmatig kind-talentgesprekken. Kinderen spelen en leren in een leeromgeving bij ons op school waar ze zich gezien, erkend en gewaardeerd en blij voelen.