Ons onderwijs

De groepen op WereldKidz Kievit

Links in het menu vindt u alle groepen van WereldKidz Kievit. Op onze school werken we met combinatiegroepen. Uiteraard is er voor elk leerjaar aparte aandacht.
Ook is er op WereldKidz Kievit aparte aandacht voor het vak Engels, dat al vanaf de kleuterklas gegeven wordt.

Engels
Op Wereldkidz Kievit krijgen alle leerlingen Engels. Kinderen zijn op jonge leeftijd erg gevoelig voor taal. Of dit nu de moedertaal is of een vreemde taal. De kinderen komen tegenwoordig op jonge leeftijd al in aanraking met de Engelse taal via tv, computer en muziek. Wereldkidz Kievit streeft ernaar om een Early Bird school te worden. De methodiek van EarlyBird is er op gericht om kinderen op natuurlijke wijze met Engels kennis te laten maken. Speelse activiteiten in de peuterspeelzaal en de laagste groepen van de basisschool zorgen voor een eerste kennismaking. We volgen daarna de ontwikkelingsgang van het kind en bieden geleidelijk ook meer formele taalleeractiviteiten aan. Het accent in de methodiek ligt op communicatieve vaardigheden: luisteren (naar klanken en woorden) en spreken (van woorden naar hele zinnen en verhalen) vormen de leidraad. Deze op- en uitbouw van spelen in en leren van Engels is wetenschappelijk onderbouwd.
In de groepen 1 t/m 4 maken we gebruik van de methode “I-Pockets” iPockets is een digitale lesmethode voor de onderbouw (groep 1 t/m 4) van het basisonderwijs. Door middel van liedjes, rijmpjes, interactieve praatplaten en video materiaal ontdekken uw leerlingen op een interactieve en speelse manier de Engelse taal.
In groep 5 t/m 8 gebruiken wij de methode “Our Discovery Island”. Met behulp van leuke stripfiguren die op verschillende eilanden avonturen beleven worden uw leerlingen gemotiveerd en gestimuleerd om de Engelse taal te leren. Activatie van de taal vindt plaats door verschillende lesvormen.