Strategisch beleidsplan

In het Strategisch Beleidsplan maakt Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland haar ambities naar de samenleving helder. De visie van WereldKidz is uitgewerkt in een drietal strategische speerpunten waarmee aangegeven wordt hoe de stichting met haar scholen wil aansluiten op externe ontwikkelingen en welke toekomstbeelden zij daarmee wil realiseren.

Excellent en maatschappelijk betrokken onderwijs in de regio!

Wereldkidz biedt excellent onderwijs in de regio aan waardoor kinderen hun talenten ontwikkelen en toekomstkansen grijpen. Uitgedaagd door het beste onderwijs, halen kinderen - binnen hun eigen onderwijsprofiel - maximaal leerrendement.

Samen oneindig veel leren!

Kinderen verhogen hun leerrendement optimaal doordat zij continu gestimuleerd worden veel te leren. Zij groeien op in een omgeving van ontwikkeling en vooruitgang waardoor hun ouders en begeleiders gezamenlijk gestimuleerd worden hun talenten optimaal te ontwikkelen.

Werelds leren!

De aan Rijn en Heuvelland toevertrouwde kinderen ontwikkelen zich met behulp van nieuwe technologie. Internationalisering en multiculturele diversiteit zijn daarbij de context om hun creatieve vermogen, communicatieve vaardigheden en toekomstkansen te vergroten.

De gemaakte beleidskeuzes zijn mede tot stand gekomen op basis van de evaluatie van de lopende planperiode, aanbevelingen die gedaan zijn in inspectierapporten, tevredenheidsonderzoeken onder ouders, kinderen en personeel en de aanbevelingen van externe belanghebbenden.

Lees hier het volledige strategisch beleidsplan van 2019-2023.