Richtlijnen beeldmateriaal rond en buiten de school

Met de komst van de smartphone heeft iedereen op ieder moment een camera bij zich.
Mede door de invoering van de nieuwe privacywetgeving, heeft iedereen de plicht om zorgvuldig om te gaan met het maken en gebruiken van beeldmateriaal. Binnen de gebouwen, de directe omgeving (o.a. het plein) en bij activiteiten van WereldKidz geldt voor iedereen deze richtlijn.

Wilt u weten hoe wij omgaan met andere zaken rondom de nieuwe privacy wetgeving? Kijk dan op www.wereldkidz.nl/privacy