Groep 7-8

Hard werken en op weg naar een nieuwe school

In groep 7 wordt de weektaak door de kinderen geheel zelfstandig gepland en er is veel aandacht voor basis- en wereldoriënterende vakken. De kinderen maken veel werk samen met een maatje. Zo leren zij goed samenwerken met andere kinderen uit de klas. Steeds maken we de koppeling tussen de eigen omgeving van de kinderen en de relatie die zij hebben met anderen en de wereld om zich heen. In groep 7 doen de kinderen examen voor het verkeersdiploma. Richting het einde van het schooljaar is het tijd voor wat ontspanning en gezelligheid. Dan gaat groep 7 samen met groep 8 op schoolkamp.

In groep 8 staat de keuze voor het vervolgonderwijs centraal.
Wat gaat de tijd toch snel. In acht jaar hebben wij samen – school, kinderen en ouders – gewerkt aan de ontwikkeling van onze leerlingen. Van kleuter zijn ze nu uitgegroeid tot leerlingen met voldoende bagage en vaardigheden om een volgende stap te zetten. Maar we laten ze natuurlijk niet zomaar gaan. Gedurende het jaar wordt er nog gewerkt aan verschillende lesstof. De leerlingen maken het drempelonderzoek, krijgen een schooladvies, oriënteren zich op de mogelijkheden en doen de IEP-eindtoets. Aan de hand hiervan wordt in samenspraak bepaald wat de beste schoolkeuze is. We zijn er trots op dat onze groep 8 bij de IEP-eindtoets de laatste jaren steeds weer boven de gemiddelde score van vergelijkbare scholen presteert. Het afscheid van de basisschooltijd vieren we groots en vrolijk met een musical voor alle kinderen, ouders, familie en vrienden.