Groep 7-8

Hard werken en op weg naar een nieuwe schoolIn groep 7 wordt de weektaak door de kinderen geheel zelfstandig gepland en er is veel aandacht voor verschillende vakken. De kinderen maken veel werk samen met een maatje. Zo leren zij goed samenwerken met andere kinderen uit de klas. Steeds maken we de koppeling tussen de eigen omgeving van de kinderen en de relatie die zij hebben met anderen en de wereld om zich heen. In groep 7 krijgen de kinderen al een pre-advies voor de middelbare school, zodat zij zich samen met hun ouders alvast kunnen oriënteren op de mogelijkheden voor een school in het voortgezet onderwijs.
Ook doen de kinderen in groep 7 examen voor het verkeersdiploma. Richting het einde van het schooljaar is het tijd voor wat ontspanning en gezelligheid. Dan gaat groep 7 samen met groep 8 op schoolkamp.

In groep 8 staat de keuze voor het vervolgonderwijs centraal.
Wat gaat de tijd toch snel. In acht jaar hebben wij samen – school, kinderen en ouders – gewerkt aan de ontwikkeling van onze leerlingen. Van kleuter zijn ze nu uitgegroeid tot leerlingen met voldoende bagage en vaardigheden om een volgende stap te zetten. Maar we laten ze natuurlijk niet zomaar gaan. Gedurende het jaar wordt er nog gewerkt aan verschillende lesstof. De leerlingen maken het drempelonderzoek, krijgen een schooladvies, oriënteren zich op de mogelijkheden en doen de IEP-eindtoets. Aan de hand hiervan wordt in samenspraak bepaald wat de beste schoolkeuze is. Na een leuk eindkamp vieren we het afscheid van de basisschooltijd groots en vrolijk met een musical voor alle kinderen, ouders, familie en vrienden.