Medezeggenschapsraad

Samen in overleg over het onderwijs

De MR van WereldKidz Kievit bestaat momenteel uit twee leerkrachten (‘personeelsgeleding’) en twee ouders (‘oudergeleding’). Zowel leerkrachten en ouders worden gekozen uit en door de groep die zij vertegenwoordigen. De MR vergadert gemiddeld zes keer per jaar. De vergaderingen zijn gedeeltelijk openbaar en worden vooraf aangekondigd in de nieuwsbrief. Neem gerust contact op als u eens een vergadering wilt meemaken. De directeur en schoolleider wonen meestal de eerste helft van elke vergadering bij, voor advies of als formele vertegenwoordiger van het schoolbestuur. Daarnaast zijn er soms leden van de Ouderraad (OR) aanwezig. Zo kunnen alle groeperingen binnen de school een eigen inbreng op de vergaderingen hebben.

Op dit moment zijn de leden van de medezeggenschapsraad:
Mandy van Yperen (ouder)
Lianne den Oude (voorzitter)
Lisette Planjer (leerkracht)
Lisette vd Burgt (leerkracht)