Info algemeen

Iedereen is welkom bij WereldKidz!

WereldKidz Kievit is onderdeel van de stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland met de merknaam WereldKidz. Deze Stichting vormt het schoolbestuur van de openbare scholen voor basis-, speciaal- en praktijkonderwijs in de gemeenten Bunnik, De Bilt, Maarssen, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Zeist.
Het bevoegd gezag van de stichting is in handen van het College van Bestuur en er is een Raad van Toezicht benoemd door de gemeenteraden. Alle medezeggenschapsraden van de openbare basisscholen zijn vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. 

Ons onderwijs geeft inhoud aan een brede vorming waarbij cognitieve en creatieve groei in evenwicht zijn met sociale en persoonlijke groei. De leerling wordt uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. Kinderen ontwikkelen hun Daltonvaardigheden door alle schooljaren heen. Zo zien wij samenwerken en zelfstandigheid, vrijheid en verantwoordelijkheid, reflectie en doelgerichtheid als belangrijkste vaardigheden die wij in school centraal stellen.
Wij geloven dat elk kind talent heeft. Talent gaat niet over uitblinken in een bepaalde activiteit maar over elke activiteit die vanzelf gaat en die voldoening oplevert. Die maakt dat de tijd vliegt en dat je je batterijen oplaadt. Van je talenten krijg je energie en bouw je aan veerkracht.

Kwalitatief goed onderwijs is wat wij de kinderen bieden. Goed onderwijs is de basis die wij garanderen met de Daltonwaarden. Dit combineren we met onze open blik naar nieuwe ontwikkelingen en kritische houding betreffende ons eigen handelen.