Info algemeen

Iedereen is welkom bij WereldKidz!

WereldKidz Kievit is onderdeel van de stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland met de merknaam WereldKidz. Deze Stichting vormt het schoolbestuur van de openbare scholen voor basis-, speciaal- en praktijkonderwijs in de gemeenten Bunnik, De Bilt, Maarssen, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Zeist.
Het bevoegd gezag van de stichting is in handen van het College van Bestuur en er is een Raad van Toezicht benoemd door de gemeenteraden. Alle medezeggenschapsraden van de openbare basisscholen zijn vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. 

WereldKidz Kievit is een openbare basisschool die werkt volgens het Daltonprincipe. Dit betekent dat wij oprecht open staan voor ieder kind vanuit iedere richting. Respect voor elkaar - kinderen, ouders en leerkrachten – staat hierbij centraal. Wij kiezen bewust voor openbaar onderwijs. De ongeveer 100 leerlingen zijn verdeeld over 4 groepen in ons gebouw aan de Nachtegaallaan.

Kwalitatief goed onderwijs is wat wij de kinderen bieden. Goed onderwijs is de basis die wij garanderen met behulp van het Daltonprincipe. Dit combineren we met onze open blik naar nieuwe ontwikkelingen en kritische houding betreffende ons eigen handelen.

Lees hier meer over onze school.