BSO en TSO

Opvang op de Kievit

Naschoolse opvang

Schoolbesturen zijn wettelijk verplicht om de voor- en naschoolse opvang te regelen. Het bevoegd gezag heeft voor WereldKidz Kievit een overeenkomst met Stichting Kinderopvang De Bilt om deze taak op zich te nemen. De opvang wordt verzorgd in de Paddenstoel. De kinderen worden in school door de medewerkers opgehaald.

Tussenschoolse opvang
Sinds 1 augustus 2007 heeft het bestuur van onze school de wettelijke taak te zorgen dat er voor uw kinderen een mogelijkheid is om tussen de middag over te blijven. Het bestuur, de stichting Rijn- en Heuvelland, heeft de verantwoordelijkheid de TSO (Tussen Schoolse Opvang), zoals het overblijven formeel heet, te organiseren. Zij hebben dat gedelegeerd aan de scholen. Op Wereldkidz Kievit is de Stichting het Kievitsnest belast met de organisatie. Op alle dagen van de week, behalve op woensdag, kunnen de kinderen overblijven. Aangezien de kinderen van groep 1 t/m 4 op vrijdagmiddag vrij zijn, is er voor hen dan geen overblijfmogelijkheid op de vrijdag. De overblijftijd is van 12.00 uur tot 13.15 uur. De kinderen eten hun brood op in de klas bij de leerkracht en spelen daarna buiten onder toezicht van twee overblijfouders. Eén van de leerkrachten is altijd ‘standby’. Contactpersoon voor Stichting het Kievitsnest is Petra Harte. Haar e-mailadres is petraharte@ziggo.nl.