BSO en TSO

Opvang op de Kievit

Naschoolse opvang

Schoolbesturen zijn wettelijk verplicht om de voor- en naschoolse opvang te regelen. Het bevoegd gezag heeft voor WereldKidz Kievit een overeenkomst met Topkids Kinderopvang om deze taak op zich te nemen. 
De kinderen worden in school door de medewerkers opgehaald. Ze kunnen binnendoor naar hun BSO groep Topkids Ontdekking, want deze is gevestigd op Nachtegaallaan 38.

Voor meer informatie en aanmelden, kunt u terecht op de website van Topkids.
U kunt daar ook informatie vinden over het kinderdagverblijf en de peuterplus groep. Deze laatste is tevens gevestigd op Nachtegaallaan 38.