Ambities

Talenten!

Tijdens het samenvoegen van de input vanuit het team en de ouders zijn we gekomen tot de volgende uitgangspunten voor de komende vier jaar.

Ouderbetrokkenheid
We willen ouders prikkelen om mee te denken over ons onderwijs. We hebben een actieve OR en MR. Onze oudergesprekken vinden plaats in een ouder-leerkracht-leerling setting.

Talent
Wij geloven dat elk kind talent heeft. Talent gaat niet over uitblinken in een bepaalde activiteit maar over elke activiteit die vanzelf gaat en die voldoening oplevert. Die maakt dat de tijd vliegt en dat je je batterijen oplaadt. Van je talenten krijg je energie en bouw je aan veerkracht.
Elke donderdag organiseren wij voor onze leerlingen talentateliers waarin elk kind kan ontdekken hoe hij zijn talent het beste kan inzetten.

In het filmpje hieronder vertellen onze leerlingen over hun eigen talenten en hoe ze deze inzetten in de klas:

21st Century Skills
Wereldkidz Kievit is een Daltonschool. Wanneer je kijkt naar de uitgangspunten van het Daltononderwijs dan zie je veel overeenkomsten met het model van Kennisnet betreffende de 21st Century Skills. 

Nieuwsgierig? Bekijk het filmpje!