Ambities

Samen met ouders werken aan de toekomst

Tijdens het samenvoegen van de input vanuit het team en de ouders zijn we gekomen tot de volgende uitgangspunten voor de komende vier jaar.

Ouderbetrokkenheid
Wereldkidz Kievit vindt de betrokkenheid van ouders binnen de school erg belangrijk. We willen de relatie graag zien als een samenwerking. Ouders hebben expertise over hun kind in de thuissituatie en wij op school hebben expertise over het kind in de schoolsituatie. Wij zijn van mening dat wanneer je deze twee expertises combineert in een samenwerking, dat je een nog optimaler leeromgeving creëert voor de leerling.

Talent
Het ontwikkelen van je talent en het gebruiken van je talent vinden wij erg waardevol. Talentontwikkeling zit voor de Kievit in het uitdagen van de leerlingen op cognitief-, creatief- en op sociaal en emotioneel vlak. Daarnaast heeft het een ontzettende mooie koppeling met ons Daltononderwijs.

In het filmpje hieronder vertellen onze leerlingen over hun eigen talenten en hoe ze deze inzetten in de klas:

21st Century Skills
Wereldkidz Kievit is een Daltonschool. Wanneer je kijkt naar de uitgangspunten van het Daltononderwijs dan zie je veel overeenkomsten met het model van Kennisnet betreffende de 21st Century Skills. De komende vier jaar zullen de ontwikkelingen van 21ste eeuwse vaardigheden en onze Daltonvisie en ontwikkeling nauw met elkaar samengaan.

Bekijk in het filmpje hieronder hoe wij werken met de 21st Century Skills!