Ouderraad

Ouders op Kievit

De ouderraad (OR) bestaat uit vijf leden. De schoolleider woont als adviseur de OR-vergaderingen bij. De OR vergadert gemiddeld 6 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar en worden via de nieuwsbrief aangekondigd.
De OR heeft zich tot doel gesteld om een zo goed mogelijk contact te leggen tussen de ouders en de school, dit om de school optimaal in het belang van het kind te laten functioneren. Eén van de belangrijkste taken van de OR is dan ook het in gezamenlijk overleg met het schoolteam organiseren van ontspanningsactiviteiten en feesten. De ouderraad beheert tevens de (vrijwillige) ouderbijdragen.

De OR bestaat op dit moment uit de volgende leden:
Ellen Bousché, voorzitter
Sandra van der Heijden, penningmeester
Mascha van der Wilt, secretaris
Mirelle Bijlhout, algemeen lid
Tessa Meiners, algemeen lid
Patricia de Klerk, algemeen lid
Anna Lagendaal, algemeen lid

Het jaarverslag (2015-2016) van de OR leest u hier.