Ouderraad

Ouders op Kievit

De ouderraad (OR) bestaat uit vijf leden. De schoolleider of een leerkracht woont als adviseur de OR-vergaderingen bij. De OR vergadert gemiddeld 6 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar en worden via de nieuwsbrief aangekondigd.
De OR heeft zich tot doel gesteld om een zo goed mogelijk contact te leggen tussen de ouders en de school, dit om de school optimaal in het belang van het kind te laten functioneren. Eén van de belangrijkste taken van de OR is dan ook het in gezamenlijk overleg met het schoolteam organiseren van ontspanningsactiviteiten en feesten. De ouderraad beheert tevens de (vrijwillige) ouderbijdragen.

De OR bestaat op dit moment uit de volgende leden:
Miranda Mulder (voorzitter)
Marina Cavazzana
Roos Sohne