Groep 3-4

Wat in groep 3 en 4 gebeurt

Uw kind leert in groep 3-4 met elkaar en van elkaar. Ook in groep 3-4 staat het werken met de Dalton kernwaarden centraal. De leerlingen werken met een dagtaak, die voorbereidt op een weektaak. Er wordt tevens een begin gemaakt met het werken aan eigen leerdoelen. De leerlingen werken regelmatig samen met een maatje. 


De leerlingen in groep 3 en 4 krijgen ieder onderwijs aangeboden op niveau van hun eigen ontwikkeling, maar zijn samen één groep. Als gehele groep krijgen zij bijvoorbeeld handvaardigheid, verkeer en bewegingsonderwijs aangeboden. Ook besteden wij veel aandacht aan de sociale-, emotionele ontwikkeling. Er worden geregeld verschillende activiteiten of uitstapjes aangeboden aan de hand van thema's.

Groep 3

Leren lezen
In groep 3 leert uw kind lezen. Dit proces wordt ook wel ‘aanvankelijk lezen’ genoemd. We bieden de kinderen via de methode 'Veilig Leren Lezen' woorden en letters aan. Deze letters kunnen in verschillende combinaties nieuwe woorden vormen. Ook leren de kinderen het zogenoemde 'klankgebaar' bij iedere letter. Het leren lezen gebeurt spelenderwijs en is voor de kinderen een mooie ontdekkingsreis. De kinderen kunnen al snel een echt boekje lezen. Dit gebeurt op school op verschillende manieren, maar ook de ouders kunnen in deze fase een belangrijke rol spelen. Door bijvoorbeeld samen te lezen en met plezier te oefenen.

Leren schrijven
In deze digitale tijd vinden we het op De Kievit nog steeds belangrijk om te leren schrijven. Dit wordt gekoppeld aan het leren lezen. Er is aandacht voor het leren schrijven van letters, woorden en cijfers. De methode 'Pennenstreken' gebruiken we om de kinderen aan elkaar te leren schrijven.

Leren rekenen
In de kleutergroep is al veel voorbereidend werk gedaan, waar we in groep 3 op voort kunnen bouwen. De kinderen leren optellen en aftrekken t/m 20, we starten met klokkijken en we vergroten het ruimtelijk inzicht. Hiervoor gebruiken we de methode 'Wereld in Getallen'.

Blijven spelen
Gelukkig is er ook in groep 3 voldoende ruimte om te spelen en om samen te leren. We hebben hiervoor een leeshoek, een huishoek en een bouwhoek in ons extra grote lokaal. Ook zijn er grote kleden om met bouwmateriaal op te spelen. In de ‘taal- en rekenkast’ staan verschillende soorten spellen en materialen waar kinderen uit mogen kiezen en die hun leerontwikkeling stimuleren. Tenslotte speelt groep 3 tot de herfstvakantie iedere dag nog even extra buiten, omdat bewegen ook nog heel belangrijk is.

Groep 4

Goed & vlot lezen; oefenen, oefenen, oefenen!

In groep 4 lezen kinderen moeilijkere woorden en herkennen ze woorden direct, zonder dat ze dit hoeven te ‘hakken en plakken’. Het is in deze fase erg belangrijk om zorgvuldig en vlot te leren lezen. Hiervoor moeten de kinderen veel 'leeskilometers' maken. Dit gebeurt op school op verschillende manieren, maar ook de ouders kunnen in deze fase een belangrijke rol spelen. Door bijvoorbeeld samen te lezen en met plezier te oefenen.

Schrijven
De fijne motoriek is bij kinderen in groep 4 nog meer ontwikkeld en dit is te zien in de ontwikkeling van het handschrift. In groep 4 staat het schrijven van de hoofdletters en het aan elkaar schrijven van hele zinnen centraal.

Taal en Spelling
Voor taal en spelling en gebruiken wij de methode 'Taal en Spelling in beeld'. In deze aanpak leren de kinderen om woorden juist te spellen en wordt op een gestructureerde wijze aan uitbreiding van hun woordenschat gewerkt. De verwerking van taal doen de kinderen via Snappet. Spelling wordt geoefend op papier en met werkbladen. Wij blijven het namelijk ook heel belangrijk vinden dat kinderen de woorden ook blijven schrijven.

Rekenen
In groep 4 is het automatiseren van de erg belangrijk. De kinderen leren optellen en aftrekken t/m 100, klokkijken, keer-sommen, meten en wegen. De verwerking van rekenen doen de kinderen via Snappet en werkbaden.