Samen naar School klas

In onze Samen naar School klas bieden we zorg, individuele begeleiding en onderwijs op maat aan kinderen met een (ernstige) meervoudige beperking. Voor elk kind van een Samen naar School klas wordt een zorg/onderwijsplan op maat gemaakt. Het is een aparte zorg/leerklas, in beheer van Stichting Duco. De klas huisvest zich in onze school en heeft een eigen lokaal.
Er is een uitgebreide samenwerking tussen de kinderen uit de Samen naar School klas en hun leeftijdgenootjes uit de reguliere klassen, van zowel de Kievit als de MLK school.

 
 

Waarom kiezen wij voor een Samen naar School klas?

Zowel op WereldKidz Kievit als op de MLK school, willen we onze kinderen opvoeden tot zelfstandige, competente, verantwoordelijke wereldburgers die deelnemen in onze samenleving. Dat beschouwen wij als onze pedagogische opdracht. Wij werken er met elkaar aan om te zorgen dat onze kinderen opgroeien tot waardige en (v)aardige, sociale mensen in onze maatschappij. Daar hoort iedereen bij. Kinderen ervaren op jonge leeftijd dat niet iedereen hetzelfde is. En hoe breder die ervaring is hoe sneller en groter de acceptatie is van ieder mens(je) in onze maatschappij. Het opnemen van kinderen met een handicap of beperking is in veel scholen al normaal en de ervaringen zijn positief. Het gevoel van inclusie groeit en niet alleen de kinderen, maar zelfs hun ouders en leerkrachten groeien mee in hun maatschappelijk bewustzijn.


  

Lees hier het persbericht over de Samen naar School klas.

Voor meer informatie over Stichting Duco of het aanmelden van uw kind voor de Samen naar School klas, gaat u naar de website van Stichting Duco.