Groep 5-6

Nieuwe vakken en meer zelfstandigheid

In groep 5 komen er nieuwe vakken bij en de zelfstandigheid wordt uitgebreid. Lezen en rekenen behouden hun aandacht. Maar vakken zoals aardrijkskunde maken het écht interessant. De wereld van de kinderen wordt vergroot en in kaart gebracht. Eigen ervaringen krijgen een plaats in een breder perspectief.

De zelfstandigheid wordt in groep 6 steeds groter. Kinderen leren nu geheel zelfstandig hun weektaken te plannen. Ze bepalen zelf de werkvolgorde en de tijdsindeling. Lukt dat nog niet, dan zijn wij er natuurlijk om daarbij te ondersteunen. We gaan in deze groep verder met spreekbeurten en projecten, maar we doen ook boekbesprekingen en volgen het nieuws uit de krant. De wereldoriënterende vakken krijgen grotere nadruk en meer inhoud. Taal en rekenen wordt soms best wel lastig: breuken, procenten, werkwoordspelling en samenvatten zijn pittige onderdelen. Ontspanning wordt onder andere gezocht in de binnentuin. Groep 6 is verantwoordelijk voor de verzorging en kan hier eigen bloemen en groenten kweken.