Groep 1-2

In groep 1 en 2 is van alles te beleven!We hebben diverse werkplekken, zoals de huis- en themahoek, een speelhuisje met zoldertje, de bouw- en constructiehoek en de zandtafel. Vanuit deze setting leren kinderen zichzelf en de wereld om zich heen te ontdekken. Aan de taal- en rekenontwikkeling wordt gewerkt door middel van rijmpjes, versjes en specifieke kringactiviteiten. Zelfstandig werken stimuleren we in de klas met behulp van het ‘keuzebord’.